Dreigingsniveau terrorisme Nederland

Lees meer over het (actuele) dreigingsniveau ten aanzien van terrorisme op de website van het NCTV.


De terroristische dreiging in Nederland is kritiek.
Een terroristische aanslag in Nederland is op handen.
 • Er zijn concrete aanwijzingen dat terroristen op het punt staan een aanslag in Nederland te plegen.
 • Er heeft een aanslag in Nederland plaatsgevonden.
 • Er is een kans op een vervolgaanslag in Nederland.
De terroristische dreiging in Nederland is substantieel.
De kans op een terroristische aanslag in Nederland is reëel.
 • Terroristen zien Nederland als doelwit.
 • Terroristen plegen aanslagen in omliggende landen.
 • Mogelijk zijn er aanwijzingen dat terroristen een aanslag op Nederland voorbereiden.
De terroristische dreiging in Nederland is aanzienlijk.
Een terroristische aanslag in Nederland is voorstelbaar.
 • Er zijn in Nederland personen en groepen die sterk radicaliseren en een dreiging vormen.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat terroristen een aanslag in Nederland voorbereiden, maar het is wel voorstelbaar.
 • Terroristen plegen of plannen aanslagen in Europa.
De terroristische dreiging in Nederland is beperkt.
Er is een kleine kans op een terroristische aanslag in Nederland.
 • Er is sprake van radicalisering waarvan op termijn een dreiging kan uitgaan.
 • Terroristen hebben de intentie een aanslag te plegen in Europa, maar treffen daartoe geen concrete voorbereidingen.
De terroristische dreiging in Nederland is minimaal.
Het is niet waarschijnlijk dat in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat zich in Nederland personen bevinden die een terroristische dreiging vormen.
 • Er zijn geen aanwijzingen dat Nederland in beeld is bij terroristen in het buitenland.

Dreigingsniveau orkaan Nederland

Lees meer over het (actuele) dreigingsniveau ten aanzien van orkanen op de website van het NOBD.


De orkaan dreiging in Nederland is kritiek.
 • Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat een orkaan Nederlands zal bereiken.
 • In Nederland woedt een orkaan en het is zeer waarschijlijk dat er meerdere zullen volgen.
 • Nederland wordt vaak genoemd in zeer serieus te nemen verklaringen van meteorologische instituten en specifieke gebieden in Nederland worden daarbij serieus bedreigd.
De orkaan dreiging in Nederland is substantieel.
 • Er worden nieuwe trends of fenomenen waar dreiging vanuit gaat ondekt.
 • De kans dat een orkaan Nederland bereikt is reëel.
 • Orkanen hebben reeds andere, met Nederland vergelijkbare, landen bereikt.
 • Luchtdrukschommelingen en luchtvochtigheid nemen op aanzienlijke schaal toe.
 • Nederland wordt regelmatig genoemd in verklaringen van internationaal erkende meteorologische instituten.
De orkaan dreiging in Nederland is beperkt.
 • Er worden geen nieuwe trends of fenomenen waar dreiging vanuit gaat onderkend.
 • Activiteiten van meteorologische netwerken worden niet belemmerd.
 • Nederland wordt niet of nauwelijks genoemd in verklaringen van internationaal erkende meteorologische instituten.
De orkaan dreiging in Nederland is minimaal.
 • Er is zijn amper aanwijzingen voor orkaanactiviteit in nationale en internationale meteorologische netwerken.
 • Het is niet waarschijnlijk dat een orkaan zich ontwikkeld.
 • De meteorologische condities, de rustige atmosfeer en het risicokarakter van het onderzoeksveld houden dit niveau in stand.